29 Ekim Cad. No:23

İhlas Holding Medya Plaza

Yenibosna-Bahçelievler

34197 İstanbul

 

Kurumsal
 

İhlas Madencilik, metalik maden aramaları ve işletmeciliği faaliyetleriyle iştigal etmekte olup, Türkiye genelinde sahip olduğu 87 adet arama ruhsatı ve 1 adet işletme ruhsatı mevcuttur. Mevcut ruhsatlar 19 ayrı bölgede dağılım göstermekle beraber, altın, kömür, krom, bakır, çinko, kurşun, alçı, mangan, torf, kaolen ve mermer madenleri olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu ruhsatlarımızdan 21 tanesi için işletme ruhsatı başvuru yapılmıştır.

Ayrıca İhlas Madencilik, İzmir İli Bayındır İlçesi sınırları içerisinde rödovans karşılığında çinko–kurşun üretimine devam etmektedir.

Şirketimiz, yeni yatırımlarla, bölgesel istihdamları artırarak ülke ekonomisi için katma değer üretme yolunda hızla ilerlemektedir.